Authors: Tomáš Kovalčík, Adéla Křížková 
Location: Praha, Czech republic
Status: Competition (first price)
Client: Univerzita Karlova
Project date: 2017
Gross floor area: 287 sqm
Budget: –
Photography: –
Řešený prostor je komunikační uzel - kryté náměstí Univerzity.

Odebíráme vše, co není jeho původní součástí a doplňujeme ho o nezbytné a důležité – definujeme hlavní vstup a prvky umisťujeme tak, aby prostor dýchal. Dozněním konceptu je stěna pro plakáty, zbavena definitivního rámu. Tvoří tak nahodilou kompozici - výstavu - toho co se děje. Přiléhající zahrada ve dvoře je pak kontrastem k jednoduchosti vnitřního prostoru. Klidné a pro Prahu tak typické zákoutí v srdci města!

Vstupní prostor do Karlovy Univerzity v Celetné ulici je jedinečný svou dispozicí středověkého mázhausu, kterou jsme se v návrhu rozhodli vyzdvihnout a nechat vyznít. Charakter prostoru tvoří zejména výrazně klenuté zastropení. Domníváme se, že současná úprava prostoru potlačila jeho vlastní tvar.
Prostor doplňujeme o nezbytné a důležité pro jeho funkci a každodennost. Rozmístění prvků koncipujeme záměrně jen na určitých místech, aby se prostor mohl nadechnout.


Na hlavní vstup z Celetné ulice navazuje rozlehlá vstupní část do které přesouváme recepci. Umisťujeme zde lavičky a protější zeď uvažujeme pro výstavní plakáty. Tato část volně navazuje na komunikační cestu vedoucí k vedlejšímu vstupu do dvora se zahradou a je podtržena v podlaze vedoucí pomyslnou osou.