Authors: Miloš Munzar, Tomáš Kovalčík 
Location: Luka pod Medníkem
Status: Concept design
Client: Private client
Project date: 2021
Gross floor area: 124 sqm
Budget: –
Photography:Návrh pojednává rozšíření stávajícího objektu rodinného domu. Rozšíření má být provedeno jako samostatně stojící dům, respektive samostatná hmota vůči stávajícímu domu. Umístění a tvar nového objektu je předmětem návrhu. V místě, které by snad šlo považovat za ideální rozvojový směr stávajícího domu, stojí dva vzrostlé stromy. Nový dům má mít samostatnou funkční jednotku pro dítě, resp. hosty a dále multifunkční tvůrčí prostor pro provozování aktivit pohybových, řemeslných, kulturních, společenských apod. Součástí objektu je být venkovní kuchyně a sociální zázemí dobře dostupné ze zahrady.Koncept

I. Průhled – zapojení okolní krajiny do řešení kompozice pozemku a staveb na něm.
II. Strom –  zapojení stávajího dubu do struktury domu, otevřenost/uzavřenost stavební struktury v místě kmene /decking, pororošt, otevřený prostor/