Authors: Tomáš Kovalčík, Adéla Křížková, Miloš Munzar
Location: Olomouc, Czech republic
Status: Architecture, In progress
Client: Private client
Project date: 2015 – 2018
Gross floor area: 818 sqm
Budget: –
Photography: –

Předmětem zpracování architektonické studie je vnitřní dvůr a přilehlé prostory parteru (s ohledem na jejich stávající využití) objektu bývalé velkovýrobny v Bořivojově ulici, Olomouc. V roce 1905 zde Hugo König zakládá podnik na výrobu konzerv, který umisťuje do třípodlažní stavby. Postupně se výroba rozšiřuje o zpracovnu luštěnin a mrazírnu ovoce a zeleniny. Stávající areál je tak postupně rozšiřován severním směrem. Továrna byla roku 1941 arizována hamburskou společností Andersen Co. a její zakladatel zahynul v Osvětimi. Továrna pracovala po celou válku a její chod byl zastaven až pod národní správou.

V posledních 25 letech byly prostory továrny pronajímány hlavně jako skladovací prostory. Dnešní využití továrny není úplné, většina prostor je prázdná. Na rohu ulic Bořivojova a Na střelnici funguje hospoda. Ve dvoře fungují části nízkopodlažních budov jako sklady a drobná výroba. V poslední době se zde provozuje též fitness a realitní kancelář. Vzhledem k poloze továrny ve vnitřním okruhu města a k jejímu charakteru industriální stavby má stavba velký potenciál k rozvoji a k vyplnění jejích prostor různými funkcemi. Její poloha je dostupná v pohodlné pěší docházkové vzdálenosti od historického centra města. V její bezprostřední blízkosti se nachází autobusová zastávka a přiléhající ulice jsou vysoce frekventované.MOTTO
Poskytnout základ ke společnému dílu. Hřiště a jasná pravidla. Ostatní nechť je osobním vkladem hráčů.
Konkrétní naplnění principů této studie nechť je souborem drobných dílčích aktivit a zásahů jednotlivých nájemců. Střípků v mozaice, které tvoří jeden celek, společný obraz.

Neboť svět, který člověk vytváří, je obrazem jeho stavu, a tento stav zpětně prohlubuje.


I. PARTER, NÁKLADOVÁ RAMPA

Doslova je třeba otevřít okna parteru do dvora, využít nákladovou rampu, která je krytá a ještě ji rozšířit o extenzi v podobě dřevěných stupňů, které propojí plynule a kontinuálně obě úrovně. Ve stupních budou umístěny stromy, zahrádky, dětské pískoviště, stolky a lavice, zkrátka vše pro pohodlí a radost člověka. Toto místo pak bude skutečným dějištěm aktivit návštěvníků, ať už zde bude kavárna, knihovna, kancelář, drobné služby. Vytvoří se tak typus zápraží, front-porch, kryté terasy.

Z rampy je třeba zřídit přístup na důstojné sociální zázemí, které slouží jak pro potřeby přilehlých místností patreru, tak pro návštěvníky, resp. “rezidenty” dvora.

Ostatní vnitřní prostory je třeba zbavit zbytečných vnitřních příček a propojit s rampou alespoň jedněmi dveřmi pro každou funkční jednotku. Členění vzniklého prostoru pak poskytuje celou řadu kombinací (viz úvodní schema).

Palety, nehoblované dřevo, DIY, stávající rozmlácený asfalt.

II. VRÁTNICE, ZAHRADA


Co chybí objektu vrátnice k tomu, abychom mohli mluvit o typusu rodinného domu? Zahrada. Zde ji máme. Na místě bývalého skladu musí být zelený kout. Místo, které měkkostí zeleného habitu a subtilního oplocení do dvora bude kontrastem ke strohým objemům hal.

Celý miniareál může mít svůj vlastní vstup z Bořivojovy ulice, a tedy fungovat nezávisle.
Nemusí se přitom jednat o soukromou zahradu, celý objekt vrátnice lze funkčně začlenit do organismu dvora, opět zde může být např. kavárna, cukrárna s dětským hřišťátkem. Objekt lze též považovat za vhodný k pronájmům pro kanceláře a praxe s náročnějšími požadavky, kde zahrada či vlastní venkovní prostor či předprostor má svůj smysl.
III. UDÍRNA


Přilehlé prostory v přízemí – studia. Studentské či krátkodobé bydlení. Prvek permanentní přítomnosti. Prvek bezpečí. Propojení s ostatními provozy v areálu.